EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM VZDUCHOTĚSNOST

Příslušenství NULA DOMŮ nabízí rozšíření o doplňkové stavby, garáž, sklad a přístřešek. Tyto stavby jsou nevytápěné prostory, nejsou součástí vytápěné zóny a nezvyšují tak energetické náklady. Jejich konstrukce odpovídá způsobu využití a doplňuje architektonickou hmotu domu.

 
 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

                                                                                                                       

 

NULA DUM BLOWER DOOR TEST

 Garáž

-lehká nezateplená konstrukce

 • pro všechny NULA DOMY, splňuje n50≤0,6 h-1
 • za podmínek pro NZU (zabudované všechny zařizovací předměty)
 • 1 x závěrečné měření s protokolem

 

NULA DUM VNITŘNÍ OMÍTKY

Sklad

   -hlavní vzduchotěsná vrstva

 • vápenosádrová omítka v tloušťce 10-15 mm
 • systémový penetrační můstek
 • strojní provedení
 • provedení omítek na úroveň hrubých podlah
 • provedení omítky za instalacemi

 

NULA DUM DETAIL

 Přístřešek malý nad vchodem

   -detail hlavní vzduchotěsné vrstvy

 • modifikovaný asfaltový pás
 • foamglas perinsul
 • sádrová omítka
NULA DUM DETAIL
NULA DUM PROSTUPY

 Přístřešek velký nad vchodem

   -prostup hlavní vzduchotěsnou vrstvou

 • systémové řešení prostupu kanalizace
 • systémové řešení prostupu vodovodu

 

NULA DUM PŘIPOJOVACÍ SPÁRA

 Přístřešek velký nad terasou

   -

 • systémové zaomítací okenní pásky
 • překrytí vnitřní omítkou ve špaletě okna
 • podkladní izolační profily z compacfoamu
NULA DUM PŘIPOJOVACÍ SPÁRA
NULA DUM IZOLACE

 Izolace proti vodě

-jako vzduchotěsná vrstva podlahy 1.np

 • modifikovaný asfaltový pás
 • napojení na prostupy
 • spolehlivé provedení
 • pečlivě zpracované detaily