EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

123 L+pgs 5.215.200 Kč*

NULA DUM 123 MNULA DUM 123 L+pgs

 

Ne více než potřebná architektura.

Moderní úsporná dispozice.

Provozní a energetické zónování.

Integrace technických systémů.

   

NULA DUM 123 L+pgs123 L+pgs

123 L+pgs

celková podlahová plocha

celková zastavěná plocha

objem stavby

           

176 m2

204 m2

716 m3

zastavěná plocha domu

podlahová plocha domu

zastavěná plocha zádveří, garáže a skladu

zastavěná plocha přístřešků

podlahová plocha garáže

130 m2

105 m2

41 m2

26 m2

26 m2

měrná potřeba tepla na vytápění

průměrný součinitel prostupu tepla

měrná neobnovitelná primární energie

celková roční dodaná energie

celková roční vyrobená energie

celková dodaná energie vnější

19 kWh/(m2.a)

0,17 W/m2K

24kWh/(m2.a)

9,1 MWh

5,0 MWh

4,1 MWh

 

 5.215.200 Kč 

 123 L

zastavěná plocha domu

podlahová plocha domu

130 m2

105 m2

 

 4.149.600 Kč

 

MOŽNOSTI

terasa

komín a krb

fasáda

garáž a přístřešek

VYBAVENÍ

základové pasy a deska beton C12/15, C16/20   větrání rekuperační jednotka, atrea duplex
svislé nosné stěny ZB 20, beton C16/20   vytápění teplovzdušné vytápění
strop železobetonová deska, tl. 200 mm   pomocné vytápění, * krb, s teplovzdušným rozvodem
schodiště ---   ohřev teplé vody akumulační nádoba elektro+krb
izolace vnějších stěn isover greywall, 300 mm   vnější stínění hliníkové žaluzie s elektrickým ovl.
izolace střechy isover greywall 100, 400+100   regulace vytápění digitální termostat s napojením na internet
izolace podlahy xps, 190 mm   regulace větrání digitální ovladač s napojením na internet
izolace paty vnějších stěn foamglass perinsul   výroba energie malá FVE, střešní, 20x250Wp=5kWp
izolace proti vlhkosti modifikovaný asfaltový pás G S40      
střešní izolace proti vodě alkorplan 1,5 mm, šedá      
vnitřní omítka sádrová gletovaná omítka, cemix      
vnější povrch tenkovrstvá omítka weber-silikon      
podlahová krytina dlažba, laminátová podlaha      
okna rehau geneo, Uf=0,91      
vchodové dveře rehau geneo      
zasklení trojsklo 0,5 W/m2K