EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

123 M 4.149.600 Kč*

 123 M

Ne více než potřebná architektura.

Moderní úsporná dispozice.

Provozní a energetické zónování.

Integrace technických systémů.

   

NULA DUM 123 M

123 M

celková podlahová plocha

celková zastavěná plocha

objem stavby

 

           

105 m2

130 m2

494 m3

zastavěná plocha domu

podlahová plocha domu

zastavěná plocha přístřešku

130 m2

105 m2

0 m2

 

měrná potřeba tepla na vytápění

průměrný součinitel prostupu tepla

měrná neobnovitelná primární energie

celková roční dodaná energie

celková roční vyrobená energie

celková dodaná energie vnější

18 kWh/(m2.a)

0,17 W/m2K

24kWh/(m2.a)

8,9 MWh

5,0 MWh

3,9 MWh

ke stažení 

4.149.600 Kč 

 123 M+pgs (s přístřeškem, garáží a skladem)

zastavěná plocha domu

zastavěná plocha garáží, přístřeškem  a skl.

130 m2

61 m2

 ke stažení:

 4.808.400 Kč

 

MOŽNOSTI

terasa

komín a krb

fasáda

garáž a přístřešek

VYBAVENÍ

základové pasy a deska beton C12/15, C16/20   větrání rekuperační jednotka, atrea duplex
svislé nosné stěny ZB 20, beton C16/20   vytápění teplovzdušné vytápění
strop železobetonová deska, tl. 200 mm   pomocné vytápění, * krb, s teplovzdušným rozvodem
schodiště ---   ohřev teplé vody akumulační nádoba elektro+krb
izolace vnějších stěn isover greywall, 300 mm   vnější stínění hliníkové žaluzie s elektrickým ovl.
izolace střechy isover greywall 100, 400+100   regulace vytápění digitální termostat s napojením na internet
izolace podlahy xps, 190 mm   regulace větrání digitální ovladač s napojením na internet
izolace paty vnějších stěn foamglass perinsul   výroba energie malá FVE, střešní, 20x250Wp=5kWp
izolace proti vlhkosti modifikovaný asfaltový pás G S40      
střešní izolace proti vodě alkorplan 1,5 mm, šedá      
vnitřní omítka sádrová gletovaná omítka, cemix      
vnější povrch tenkovrstvá omítka weber-silikon      
podlahová krytina dlažba, laminátová podlaha      
okna rehau geneo, Uf=0,91      
vchodové dveře rehau geneo      
zasklení trojsklo 0,5 W/m2K