EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

316 M  5.982.600 Kč*NULA DUM 316M p

Ne více než potřebná architektura.

Moderní úsporná dispozice.

Provozní a energetické zónování.

Integrace technických systémů.

   

316 Mpgs 1np

  

316 M+pgs316 M+pgs

316 M

celková podlahová plocha

celková zastavěná plocha

celková zastavěná plocha, bez přístřešků

objem stavby

           

157 m2

118 m2

118 m2

494 m3

zastavěná plocha domu

podlahová plocha domu

zastavěná plocha garáže

podlahová plocha garáže

zastavěná plocha přístřešků

118 m2

118 m2

0 m2

0 m2

0 m2

měrná potřeba tepla na vytápění

průměrný součinitel prostupu tepla

měrná neobnovitelná primární energie

celková roční dodaná energie

celková roční vyrobená energie

celková dodaná energie vnější

11 kWh/(m2.a)

0,18 W/m2K

57kWh/(m2.a)

7,8 MWh

5,0 MWh

2,8 MWh

ke stažení 

 5.982.600 Kč 

316 M s přístřeškem a garáží

zastavěná plocha domu

zastavěná plocha domu, garáže a přístřešku

118 m2

154 m2

 ke stažení

  6.397.320 Kč

 

MOŽNOSTI

terasa

komín a krb

fasáda

garáž a přístřešek

VYBAVENÍ

základové pasy a deska beton C12/15, C16/20   větrání rekuperační větrací jednotka, atrea duplex
svislé nosné stěny ZB 20, beton C16/20   vytápění podlahové elektrické vytápění
strop železobetonová deska, tl. 200 mm   pomocné vytápění, * krb, s teplovzdušným rozvodem
schodiště železobetonové   ohřev teplé vody elektrický boiler Dražice 150 l
izolace vnějších stěn isover greywall, 300 mm   vnější stínění hliníkové žaluzie s elektrickým ovl.
izolace střechy isover greywall 100, 400+100   regulace vytápění digitální termostat s napojením na internet
izolace podlahy xps, 190 mm   regulace větrání digitální ovladač s napojením na internet
izolace paty vnějších stěn foamglass perinsul   výroba energie malá FVE, střešní, 20x250Wp=5kWp
izolace proti vlhkosti modifikovaný asfaltový pás G S40      
střešní izolace proti vodě alkorplan 1,5 mm, šedá      
vnitřní omítka sádrová gletovaná omítka, cemix      
vnější povrch tenkovrstvá omítka weber-silikon      
podlahová krytina dlažba, laminátová podlaha      
okna rehau geneo, Uf=0,91      
vchodové dveře rehau geneo      
zasklení trojsklo 0,5 W/m2K