EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

TECHNICKÉ SYSTÉMY

Nulové domy využívají principu pasivních domů s přidanou produkcí energie z obnovitelných zdrojů. Celková bilance spotřeby energie v budově a výroby energie je  téměř vyrovnaná.

 
 
 

 

NULA DOMY VYTÁPĚNÍ NULA DUM FOTOVOLTAIKA
 NULA DŮM TEPLÁ VODA  NULA DUM VĚTRÁNÍ 
NULA DOMY ŽALUZIE