EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM KANALIZACE A VODOVOD

Doporučujeme provést vlastní studnu k odběru vody pokud to místní podmínky umožňují. V případě napojení na veřejný řad doporučujeme provést podzemní zásobník deťové vody.

 
 

 

  KANALIZACE A VODOVOD

 1 

Standartní provedení vodovod a kanalizace

   -systém rozvodu vody z potrubí Hostalen, kanalizace z potrubí HT

   -dešťový svod v zateplovacím systému

   -standartní sestava vodoměru

 2 

 

Nadstandartní provedení vodovod a kanalizace

   -systém rozvodu vody z potrubí PE-X

   -vodostop-bezpečnostní uzávěr vody-chrání před vytopením

 3 

 Vsakovací jímky

   -podle podmínek ve stavebním povolení

   -modulová řada 250x500

 4 

 Akumulační nádrž na dešťovou vodu

   -podzemní provedení

   -použití jako užitkové vody

   -individuální návrh