EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM STŘECHA

Nula domy jsou navrženy s masivní tepelnou izolací podlahy v přízemí, která má tloušťku 200 mm a je provedena z kvalitního podlahového šedého EPS. Betonová mazanina je provedena z anhydritového betonu s vloženým elektrickým podlahovým vytápěním.

 
 

 

  PODLAHA

                                                                                                                                                           

 

NULA DUM PODLAHA

P 01 Skladba podlahy přízemí

   -tloušťka   260 mm

 • keramická dlažba, dřevěná podlaha, vinyl
 • anhydrit
 • isover EPS grey 150 (200 mm)
 • roofspecial G S40-15
 • základová deska
 • zemina

 u=0,105 W/m2K

 NULA DUM PODLAHA

P 02 Skladba podlahy 2.np

   -tloušťka   150 mm

 • keramická dlažba, dřevěná podlaha, vinyl
 • anhydrit
 • isover EPS 150 (80 mm), rozvod vzt potrubí 40/160
 • železobetonový strop

 

 NULA DUM PODLAHA

 Rozvody VZT

   -větrání

 • rozdělovací komora v podlaze 2.np
 • spodní přístup do rozdělovací komory
 • větrací potrubí v podlaze 2.np
 • podlahové výústky pro 2.np, stropní dýza pro 1.np
 • pozinkové potrubí 40/160

 

 NULA DUM PODLAHA

 Externí přívod vzduchu pro krbovou vložku

   -ve variantě s krbovou vložkou

 • v podlaze 1.np
 • mřížka na fasádě
 • uzavírací klapka za fasádní mřížkou, ovládání el pohonem
 • vzduchotěsné provedení
 • pozinkové potrubí 90/200