EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM STĚNY

Největší plocha ochlazovaných částí obálky budovy jsou obvodové stěny ve styku s vnějším prostředím. Velká objemová hmotnost (beton a akumulace) vnitřní části s vysokým tepelným odporem (300 mm) tepelné izolace na vnější straně jsou zárukou vysoké kvality a životnosti stavby.

 
 

 

  STĚNY

                                                                                                                                                           

 

NULA DUM F01

F 01 Obvodová nosná stěna vytápěné zóny

   -tloušťka   520 mm

 • sádrová omítka
 • beton C16/20 do ZB 20
 • lepící hmota
 • isover EPS greywall (300 mm)
 • stěrková hmota s výztužnou vrstvou
 • tenkovrstvá silikonová omítka

 u=0,10 W/m2K

 NULA DUM STĚNY

 F 02 Sokl-obvodová nosná stěna vytápěné zóny

   -tloušťka   500 mm

 • sádrová omítka
 • beton C16/20 do ZB 20
 • lepící hmota
 • isover EPS sokl (280 mm)
 • stěrková hmota s výztužnou vrstvou
 • tenkovrstvá soklová omítka

u=0,11 W/m2

 NULA DUM STĚNY

 F 03 Obvodová stěna nevytápěné zóny-garáž nebo sklad

-tloušťka   150 mm

 • osb deska
 • dřevěný rošt
 • ocelová konstrukce
 • isover EPS 70F (50 mm)
 • stěrková hmota s výztužnou vrstvou
 • tenkovrstvá soklová omítka

 

NULA DUM STĚNY

 F 101 Vnitřní stěna-příčka

-tloušťka   150 mm

 • sádrová omítka
 • porotherm 11,5 P+D
 • sádrová omítka

 

 NULA DUM PŘÍČKY

 F 101 Vnitřní stěna-příčka

-tloušťka   125, 150 mm

 • sdk deska 12,5 mm
 • kovová konstrukce 75 (100) mm
 • sdk deska 12,5 mm