EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM STŘECHA

Nejdůležitější část stavby s ohledem na životnost stavby. Komplexně řešené detaily s důrazem na korektní technické provedení a technologicky správný návrh umožňují poskytnout dlouhou záruku.Masivní tepelné izolace z hi-end materiálů minimalizují tepelné ztráty domu (u=0,068 W/m2

 
 

 

  STŘECHA

                                                                                                                                                           

 

NULA DUM S 01

S 01 Skladba střechy

   -tloušťka   673 mm

 • sádrová omítka
 • železobetonový strop
 • roofspecial G S40-15
 • isover EPS grey 100 (200 mm)
 • isover EPS grey 100 (200 mm)
 • isover EPS 100S (spádový, ekv. tl. 56 mm)
 • mPVC Alkorplan 35179, šedý, 1,5 mm

 u=0,068 W/m2K

 NULA DUM STŘECHA

 ATIKA-detail

   -tloušťka   500 mm

 • sádrová omítka
 • beton C16/20 do ZB 20
 • lepící hmota
 • isover EPS sokl (280 mm)
 • stěrková hmota s výztužnou vrstvou
 • tenkovrstvá soklová omítka

 L=0,229 W/mK)

Ψ=-0,045

 NULA DUM STŘECHA

 VÝLEZ NA STŘECHU

   -podle ČSN EN ISO 14122-1 až 4

 • pozinkovaná ocelová konstrukce
 • kotvení s přerušeným tepelným mostem (compacfoam
 • výstupní plošina
 • středové jištění
 • osobní vybavení pro zachycení pádu

 

 NULA DUM HROMOSVOD

 HROMOSVOD

   -podle ČSN EN 62305-3

 • al provedení
 • nerezové příslušenství
 • provedení na fasádu

 

NULA DUM INSTALAČNÍ ŠACHTA

 INSTALAČNÍ ŠACHTA

-umožňuje bez tepelných mostů a při vzduchotěsném provedení prostup potrubí a kabelů

 • osb konstrukce
 • vzduchotěsný prostup
 • tepelně izolovaný prostup
 • možnost dodatečného prostupu