EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM TEPLÁ VODA

Ohřev teplé vody v Nula domech provádíme buď v elektrických akumulačních zásobnících (nízké investiční náklady a vyšší provozní náklady) nebo v systémech s aktivní rekuperací využitím odpadního tepla. Rozvody teplé vody jsou bez cirkulační větve.

 
 

 

TEPLÁ VODA

 

 1 

Elektrický zásobník teplé vody

   -elektrický ohřev teplé vody 150 l

   -bez cirkulační větve

   -ovládání termostatem na zásobníku

 2 

 

Aktivní rekuperace v kompaktní jednotce

   -ohřev teplé vody využitím tepla z odpadního vzduchu

   -zásobník 180 l

   -elektrospirála při nárazově větší spotřebě

   -kompaktní provedení 600x600x2000