EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

NULA DUM ZÁKLADY

Správně provedené základové konstrukce jsou podmínkou úspěšné stavby. Proto jsou ceny domů zpracovány od základové desky včetně. Cena základových konstrukcí pod základovou deskou závisí na sklonu stavebního pozemku, a únosnosti základové zeminy(šířka základového pasu).

 
 

 

  ZÁKLADY

                                                                                                                                                           

 

NULA DUM ZÁKLADY

Základové pasy a násypy

   -není v ceně stavby

 • šířka základového pasu závisí na únosnosti základové spáry
 • beton podle základových podmínek (nejčastěji C12/15)
 • výška základového pasu závisí na sklonu stavebního pozemku
 • hloubka (základová spára), min. 80 cm pro teplotní oblast 1
 • hutněný násyp z kameniva pod základovou desku

 

 NULA DUM ZÁKLADY

 Základová deska

   -v ceně stavby

 • beton C12/15
 • kari síť 6x150/6x150
 • montáž ležaté kanalizace
 • montáž přípojky vody
 • chránička pro kabely

 

 NULA DUM ZÁKLADY

 Prostupy

   -v ceně stavby

 • systémové řešení prostupu kanalizace
 • systémové řešení prostupu vodovodu

 

 NULA DUM ZÁKLADY

 Přerušení tepelného mostu v patě obvodové stěnyNULA DUM ZÁKLADY

   -v ceně stavby

 • perinsul foamglas
 • u obvodového nosného zdiva
 • výška 115 mm
 • nenasákavé

 

NULA DUM ZÁKLADY

 Izolace proti vodě

-v ceně stavby

 • modifikovaný asfaltový pás
 • napojení na prostupy
 • spolehlivé provedení
 • pečlivě zpracované detaily