EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

TECHNICKÉ SYSTÉMY

TECHNICKÉ SYSTÉMY

Nulové domy využívají principu pasivních domů s přidanou produkcí energie z obnovitelných zdrojů. Celková bilance spotřeby energie v budově a výroby energie je  téměř vyrovnaná.

 

 

KATALOG